Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2015

3043 225f 500
Reposted fromyourholypope yourholypope viablaxkseoul blaxkseoul
6801 ee4a
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamisza misza
[…] Marla nadal żyje. Jej filozofia życiowa polega na tym, że, jak twierdzi, może umrzeć w każdej chwili. A tragedia polega na tym, że nie umiera.
— Chuck Palahniuk 'Fight Club'
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viamisza misza
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogoś innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym.
— Traktat o łuskaniu fasoli, W.Myśliwski
Reposted fromcytaty cytaty
Diabła warte to nasze życie, powiem panu. Te wszystkie nasze sny, marzenia, nadzieje.
— Traktat o łuskaniu fasoli, W.Myśliwski
Reposted fromcytaty cytaty
1428 dec4 500
Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
2939 9301
Reposted fromcaraseen caraseen viapoczekalniadusz poczekalniadusz
Ile kroków wstecz zrobiłaś dla niego?
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
ile razy otwierałaś
nie wnikając kto przechodzi przez próg?
— happysad

tęsknię za łąką
na której zostało
w dołku zgniecionej trawy
nasze ciepłe całowanie.

tęsknię za lasem
w którego wiosennych mchach
splątały się
śpiące rzęsy
dwu naszym przytulonym westchnieniom

— anna świrszczyńska
I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było.
Reposted frompassionative passionative viaButWhy ButWhy
0556 874f 500
Reposted fromkombinat kombinat viadrugs drugs
Każdy normalny człowiek od czasu do czasu ma ochotę kogoś zabić.
— Jerzy Pilch, "Moje pierwsze samobójstwo"
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley viaButWhy ButWhy
jestem troszkę smutna. czuję się troszkę samotnie. troszkę się boję. troszkę sobie nie radzę. troszkę nie mogę na siebie patrzeć. troszkę płaczę. troszkę się nienawidzę. troszkę cierpię. potrzebuję troszkę pomocy. troszkę nie chcę żyć.
— troszkę bardzo.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty

to
nie my
krzykniemy
miłość

my to
krzyk niemy
my
toniemy

— katarzyna wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialojournal lojournal
Jak szybko zapomniałbyś jaki mam kolor oczu?
Reposted frommefir mefir viaalliwantisyou alliwantisyou
0014 ad56
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaunco unco
2057 505e 500
Reposted frommentha mentha viadusix dusix
Nie wiem czy chcę jeszcze z Tobą rozmawiać. Ale patrzę na telefon z nadzieją. Zerkam co kilka sekund.
Reposted frommole-w-filizance mole-w-filizance viacytaty cytaty
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viashallowness shallowness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl