Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2015

0562 11d2
Reposted fromsilentshout silentshout viavoisard voisard
miej dla mnie czas
— chciej mieć
Reposted fromvacannes vacannes viaAngelineeV AngelineeV
Ale czy to była miłość? (...) Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— MILAN KUNDERA - "Nieznośna lekkość bytu"

March 08 2015

Kołyszę się na nitce nieokreślonych pragnień.
— Halina Poświatowska
Reposted fromIriss Iriss viaweeping weeping
2652 b189 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viashakeme shakeme
4156 5d89 500
Reposted fromrafil rafil viawithmyheadinspace withmyheadinspace
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viaplugss plugss
1683 485e 500
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer
Spotykali się po kryjomu w swoich mieszkaniach, wyśmiewali ze wszystkiego i wszystkimi gardzili, najbardziej zaś sobą.
— Dezső Kosztolányi "Ptaszyna"
Reposted frommr-absentia mr-absentia viadzony dzony
8780 c85d 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianowelovestory nowelovestory
4918 cead
Reposted fromorchis orchis viadancingwithaghost dancingwithaghost
7985 2544
Reposted fromjohnkeats johnkeats vialittledarling littledarling
9393 7beb 500
Wszystko jest w porządku.
Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę. 
— M. Hłasko
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
0406 c5ab 500
Reposted fromkombinat kombinat viadrugs drugs
JA CHCIAŁAM ŻEBY MNIE KTOŚ PRZYTULIŁ PO PROSTU
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
7706 64e4 500
Reposted fromrol rol viaheks heks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl